Dernek tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin toplum yapısının temel taşlarından biri olarak geçmişten beri toplum yaşamına büyük hizmetlerde bulunmuş azınlıkların değerlerini koruyabilmek, yaşatabilmek, sonraki nesillere aktarabilmek ve ülke kültürüne katkıya devam edebilmek amacıyla Malatyalı Ermeniler olarak bir MalatyaHAYDer
isimli bir dernek oluşturulmuştur. MalatyaHAYDer'in kuruluş amacı Malatyalı Ermenileri biraraya getirmek, aralarındaki kültürel ve sosyal dayanışmayı arttırarak sosyal paylaşımı sağlamaktır" denildi.