Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?
Jandarma Genel Komutanlığı 3.901’i jandarma, 804’ü lojistik alt branşlı, 250'si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı gerçekleştirecek. Jandarma uzman erbaş başvurusu 1 Ekim ile 10 Ekim tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması ile yapılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı'na 5 bin uzman erbaş alacak. Uzman erbaş alımı başvurusu, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ‘‘Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından yapılacak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uzman erbaş başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ‘‘Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından 01-10 Ekim 2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Personel Temin Sistemine eDevlet kapısı üzerinden girilerek yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

UZMAN ERBAŞ ALIMI EKRANI

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak;

Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, jandarma branşına tüm lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için Tablo-7'de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve belirtilen nitelikler aranacaktır. İlköğretim (ortaokul) mezunu olarak mesleki nitelikli (lojistik branşlı) branşlara başvuru yapacak adaylardan ise Tablo-7' de belirtilen niteliklere ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) – 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-3'deki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (10 Ekim 2021) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (10 Ekim 2016 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir,

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 2002 (dahil)- 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak,

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun ilk günü olan 01 Ekim 2021 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir. Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur.
Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.
Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir.
Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Yönetmeliği 28/1A değişiklik) (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23'üncü maddesi kapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (komando sağlık yeteneklerini karşılayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek:Resmi Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5'inci maddeler, (Uzman erbaş olamaz/Komando olamaz kararlı sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.)

ı. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-2'de boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak, (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

i. Sağlık yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere; herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

j. J.Gn.K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde, subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak görevli iken istihdam edilmemiş olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

k. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),

l. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

 

UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili
olarak, adaylardan 50 Türk lirası sınav ücreti alınacaktır.

UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklama şu şekilde;

“Adayların atanması için uygun sağlık raporunun Personel Temin Merkezine ulaşması ve güvenlik soruşturmasının “Olumlu” olarak sonuçlanması gerekmektedir. Bu süreç 4-5 ay gibi bir zaman dilimini kapsarken bazı adaylar için bu süre 8-9 ayı da aşabilmektedir. ”

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAVI NASIL YAPILACAK?

a. Adaylar sınava gelirken yanlarında cep telefonu, hesap makinesi, ses-görüntü kayıt cihazı veya benzer özellikli değişik elektronik cihazları getirmeyecektir. Bu tür cihazlarla gelen adaylar sınav alanına alınmayacaktır. Sınavlar beş aşamada icra edilecektir. Her bir aşamada başarılı olan adaylar bir sonraki aşamaya geçebilecektir.

(1) Ön sağlık muayenesi;

(a) Uzman erbaş adaylarının en az 167 cm. boyunda ve Tablo-2'deki Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen ağırlık sınırları arasında olup olmadığı ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı,

(b) Düztaban, kundura veya güvercin göğüs, omurgasında şekil bozukluğu, renk körlüğü, şaşılık olup olmadığı,

(c) Vücut yapısının düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşünün kusursuz olup olmadığı,

(ç) Vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici ve göz estetiğini bozan cilt hastalığı veya bozukluğu, yara, yanık veya ameliyat izi ve leke bulunup bulunmadığına bakılır.

(d) Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik yetenek sınavına alınır.

(2) Sınav, Test ve Mülakat İşlemleri;

(a) Başvuruların alınmasını müteakip adaylar KPSS puanları doğrultusunda kendi içlerinde sıralanır. Şehit ve malul eş ve çocuklarına yönelik sıralama, genel için belirlenmiş taban puanının en az %80'ini almış olmak kaydıyla diğer adaylardan ayrı olarak yapılır. Son adayın puanının kendinden sonraki ile eşit olması durumunda eşitliğin bozulduğu adaya kadar olan kısım seçme sınavlarına çağırılır.

(b) Lise ve dengi okul, ön lisans ve lisans mezunları için KPSS notu istenir. İlköğretim ve dengi okul mezunları için istenmez. KPSS notu olan adaylarda seçme sınavlarına çağrı KPSS'den almış oldukları puana göre yapılır. Şehit ve malul eş ve çocuklarına yönelik sıralama diğer adaylardan ayrı olarak yapılır.

(c) Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları için tam not 50 (elli) puandır. Fiziki yeterlilik testi 35 (otuzbeş) puan (400 m. Koşu 15, uzun atlama 5, mekik 5, barfiks 10); mülakat sınavı 15 (onbeş) puan üzerinden değerlendirilir. Mülakat sınavından 10 (on) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı olarak değerlendirilir.

(ç) Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları not toplamının en az 30 (otuz) puan olması esastır. 29 (yirmidokuz) ve daha az puan alan adaylar başarı sıralamasına alınmazlar.

(3) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) (spor testi);

(a) Uzman erbaş adaylarının fiziki yeterlilik testi Tablo-4'te belirtilen kriterlere göre yapılır. Fiziki yeterlilik testinde herhangi bir branştan barajı geçemeyen adaylar elenerek mülakat ve uygulama sınavına alınmazlar.

(b) Adaylar yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getirecektir.

(c) Fiziki yeterlilik testine katılacak adaylar, herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları en az bir hekim imzalı “Adayın spor yapmasında sakınca yoktur.” ibareli durum bildirir hekim raporu getirecektir (Son bir hafta içerisinde alınmış olan),

(ç) Fiziki yeterlilik testinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (Devlet hastanelerinden alınan en az üç hekim imzalı raporla) olan adaylar dilekçe ve raporları ile önceden müracaat etmeleri durumunda sınav takvimi içerisindeki başka bir günde sınava alınıp alınmayacakları hususu değerlendirilecektir.

(4) Uygulama Sınavı;

Mesleki nitelikli (lojistik alt branşında) başvuran ilköğretim (ortaokul), ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adayların değerlendirilmesi 50 (elli) puan üzerinden olacak şekilde bir uygulama sınavı yapılır. Uygulama sınavı gerektiren branşlara müracaat eden adaylar hangi branşa müracaat etmişse o branşta uygulama sınavına tabi tutulacaktır. Başarı sıralaması yapılırken uygulama sınav notu kullanılır. Adayın başarılı olabilmesi için uygulama sınavından 25 (yirmibeş) puan ve üzerinde puan alması zorunludur. Uygulama sınavından 25 (yirmibeş) puandan daha düşük puan alan adaylar seçme sınavlarına alınmazlar.

(5) Mülakat Sınavı;

(a) Yazılı, ön sağlık muayene, FYT (spor) ve uygulama sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına alınacaktır.

(b) Mülakatta; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonunca değerlendirilecektir. Sınav, mülakat komisyonu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. Mülakat sınavı 15 (on beş) puan üzerinden değerlendirilir, mülakat sınavından 10 (on) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı olarak değerlendirilir.

(6) Sınavlara İtiraz; Belge İnceleme, ön sağlık ve fiziki yeterlilik testinde elenen ve başarısız olan adayların sınav komisyonlarına itiraz hakkı bulunmaktadır. İtirazlar aynı gün komisyonlarca neticendirilir ve bu karar kesindir. Mevzuat hükümleri gereğince uygulama sınavı ve mülakat sınavlarına itiraz edilemez.

(7) Başarı Sırasının Belirlenmesi İşlemleri;

(a) Uygulama sınavı yapılmayacak olan (jandarma, sıhhiye, MEBS, havacılık, at bakıcısı, bot serdümeni) branşlara yönelik başvuru yapacak lisans, ön lisans ve lise mezunu adayların değerlendirilmesi KPSS puanının %50'si+FYT+Mülakat notu toplamı ile belirlenen başarı notuna göre yapılacaktır.

(b) Uygulama sınavı yapılacak olan mesleki nitelikli (lojistik alt branşları, bando) branşlara yönelik başvuru yapacak lisans, ön lisans ve lise mezunu adayların değerlendirilmesi Uygulama sınav notu+ FYT+Mülakat Notu toplamı ile belirlenen başarı notuna göre yapılacaktır. Adayların başvuru esnasında başvuru sistemine giriş yaptıkları KPSS notları, seçme sınavlarına çağırılma sıralamasında kullanılacak olup, başarı sıralamasının yapılmasında kullanılmayacaktır.

(c) Uygulama sınavı yapılacak olan mesleki nitelikli (lojistik alt branşları) ilköğretim (ortaokul) mezunu adayların değerlendirilmesi ise Uygulama sınav notu+ FYT+Mülakat notu toplamı ile belirlenen başarı notuna göre yapılacaktır.

(ç) Başarı notu 55 (elli beş) ve daha yukarı olanlar başarılı sayılır ve yüksek puan alandan başlamak suretiyle, kontenjan içine girenler tespit edilir.

(d) Sınavlar sonucunda başarı notu doğrultusunda asıl, yedek ve kontenjana giremeyenler olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl aday sayısı kadar yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

(e) Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarına ayrılan kontenjandan başvuran adayların, asıl ve yedek sıralaması diğer adaylardan ayrı olarak yapılır.

(f) Başarı notlarının aynı olması durumunda;

(1) Mesleki nitelik ve özel ihtisas gerektiren lojistik alt branşı haricindeki alt branşlar için sırasıyla; KPSS puanı yüksek olana, bunların eşitliği halinde, FYT puanı yüksek olana, bunların da eşitliği halinde mülakat puanı yüksek olana, yine eşitliğin bozulmaması durumunda ise yaşı küçük olana öncelik verilir.

(2) Lojistik alt branşı için sırasıyla; uygulama sınav puanı yüksek olana, mülakat puanı yüksek olana, FYT puanı yüksek olana, yine eşitliğin bozulmaması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilir.

b. Belge inceleme, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi (spor testi), uygulama sınavı ve mülakat sınavı aşamalarında başarılı olarak kontenjana giren adaylardan, yaptırılacak güvenlik soruşturmaları olumlu olanlar ile uygun sağlık raporu alanların atamaları yapılacak ve atama duyurusu www.jandarma.gov.tr internet adresinde ‘‘Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından yayımlanacaktır.

c. Sınav sonuçlarına yönelik posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek, sınav sonuçları ile ilgili https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ‘‘Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır. Bu açıdan internet sitesinin takip edilmesi, başvuru sırasında belirtilen cep telefonlarının açık olması ve telefon numarasının değiştirilmemesi önem arz etmektedir. Bu hususta dilekçe ile sonradan yapılan müracaatlara işlem yapılmayacaktır


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiÖnceki Haber

Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Sigara ve araba fiyatlarına dev zam yolda!Sonraki Haber

Sigara ve araba fiyatlarına dev zam yold...

Yorum Yazın

Arguvan’da şehit aileleri unutulmadı
Yüzde 25 artışla 212 milyon dolara yükseldi
Daha çok vergi ödemeye hazır olalım
Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde mezuniyet sevinci
Engelli çocuklara bahçe terapisi
Paralar boşa gitti! Millet kıraathaneleri için 47 milyon TL harcandı. Üstelik kekler de verilmedi!
Belgeleri çıktı! AKP'den o işletmeye 43 milyar TL'lik kira kıyağı
Konya’da yürüyen Furkan Vakfı üyeleri cezaevine atıldı
Bakan Vahit Kirişci, Nasreddin Hoca'ya özendi! Buğday Venezuela'dan
Hayaldi gerçek oldu: Ve 30 TL geldi

Başka haber bulunmuyor!