Sayıştay tarafından AKP'li Tatvan Belediyesi hakkında hazırlanan 2021 yılına ait raporda, dikkat çeken usulsüzlükler yer aldı.

Belediyede zabıta memuru olarak çalışırken silahlı terör örgütü üyeliğinden hapis cezası alması sonucu memuriyeti sona eren kişinin, cezası sonrası mevzuata aykırı olarak tekrar zabıta memuru olarak memuriyete atandığı tespit edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre Sayıştay raporunda şu ifadelere yer aldı:

“Gerek Kanun'un 51'inci madde hükmü ve gerekse de Belediye Zabıta Yönetmeliği'nde düzenlenmiş olan teşkilat personelinin görev ve yetkileri, mesleğin nitelikleri ve unvanların düzenleniş biçimi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, zabıta personeli arasında ciddi ve katı bir hiyerarşinin bulunduğu, dolayısıyla özellikli bir kamu görevi olduğu anlaşılmaktadır.

Zabıtalar tarafından yerine getirilen kamu hizmeti, ‘kolluk hizmeti’ olarak adlandırılmaktadır. Kolluk hizmeti, genel olarak emniyet ve asayiş ile ilgili yasaları uygulamaktan sorumlu devlet kuruluşları tarafından yerine getirilmektedir ve bu kapsamda ‘belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla ilgili mevzuatta belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak’, belediye zabıtasının görevleri arasında sayılmaktadır.

Bu nedenle, ‘Yasa dışı … terör örgütünün sair efradı olmak’ suçu nedeniyle yargılanarak 6 yıl 3 ay hapis cezası alan, ancak mahkeme tarafından yasaklanmış hakları iade edilen kişinin, söz konusu görevin özelliği de dikkate alındığında atanmasının mümkün olmadığı görülmektedir.”

Editör: İbrahim Halil Aksoy