İşsizliğin giderilmesi, istihdamın artırılması, çalışma hayatındaki sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü 2023 yılının ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Hulusi Şahin Başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu’na kayıtlı iş arayanların sayısının 2022 yılı aralık sonu itibarı ile 42 bin 506 kişi olduğu, bu sayının içerisinde sigortalı bir işte çalışmasına rağmen daha iyi şartlarda iş arayanların kayıtlarını güncel tutmaları nedeniyle iş arayan sayılarının içerisinde yer aldığı belirtildi.


İşe yerleştirme istatistiklerine ilişkin yapılan açıklamada, 2022 yılı Ocak-Aralık dönemi içerisinde özel sektörden 21 bin 719 kişilik iş ilanının Çalışma ve İş Kurumu sisteminde yayınlandığı, açılan bu ilanlar sonucu 15 bin 557 kişinin işbaşı yaptığı bilgisine yer verildi. İşverenlerin beklentileri doğrultusunda yeterli mesleki ve teknik bilgiye sahip, istenilen eğitim durumu ve mesleki becerilere haiz iş arayanların Çalışma ve İş Kurumu kayıtlarında bulunamaması nedeniyle 6 bin 162 açık iş ilanının karşılanmadan kapandığının dile getirildiği açıklamada, karşılanamayan bu iş gücü taleplerinin mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarıyla karşılama yoluna gidildiği, ayrıca istihdam edilenlerin meslek gruplarına göre dağılımına bakıldığında, en yüksek istihdamın gerçekleştiği meslek grubunun erkeklerde ve kadınlarda nitelik gerektirmeyen meslekler ile büro hizmetlerinde çalışan elemanlar olduğu verileri paylaşıldı.

Editör: İbrahim Halil Aksoy