malatya haber site manset arka plan logo arka plan  arka plan flash haber malatya manset serbset piyasa malatya kategori malatya ana manşetler arka renk ust haber
   Bugün - 19 Ekim 2019 Cumartesi
Foto Galeri
Video Galeri
Künye
Hava Durumu
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.malatyahabermerkezi.com Logo
-
Malatya 22°°C
Yazar Detayları

Ali Haydar KOYUN

Ali Haydar KOYUN - Engellileri İstismar Edenlerin Çoğunluğu Tanıdıklar -2-

Engellileri İstismar Edenlerin Çoğunluğu Tanıdıklar -2-
Yazı Tarihi: 03 Eylül 2017 Pazar

-Tabloda yapılan incelemede yer alan bir diğer husus ise, işkence, duygusal şiddet olaylarının daha ziyade yetişkin engellilere yönelik olmasıdır. Buna karşılık ihmal etme (bakımsız ve/veya gözetimsiz bırakma) olaylarında 15 yaş altı engelliler ile 19 yaş üstü engelliler arasında benzer bir dağılım gösterdiği, 16-18 yaş arası engellilerin ihmal etme olaylarının medyaya en az yansıyan olay grubu olduğu görülmektedir. Bu durumun anlamlı bir sosyolojik boyutunun olması tartışmalı bir konu olup, üzerinde ayrıca durulmasında fayda vardır.

Mağdurların Cinsiyetlerine Ve Yıllara Göre Dağılımı

Engelli bireylerin maruz kaldığı olayların cinsiyete göre dağılımı, birbirine yakın bir sayısal dağılım ortaya koymaktadır. Yapılan izlemeye göre 391 olaydaki mağdurların 187’si kadın (%47,83), 185’i erkektir (%47,31) ve 19’unun (%4,86) ise haber içeriğinde geçmediğinden cinsiyeti bilinmemektedir. Bu bağlamda elde edilen diğer bulgular şu şekildedir.

-Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda, kadınlar erkeklere göre daha fazla mağdur durumdadır. Kadınlar 157 olayın 124’ünde (%78,98), erkekler ise 33’ünde (%21,02) mağdur durumundadır.

-Fiziksel şiddete maruz kalanların 16’sı kadın (%19,51), 66’sı erkektir (%80,49).

-İhmal etmede yedi kişi kadın (%25), 21 kişi erkektir (%75).

-Duygusal şiddete maruz kalanların yedisi kadın (%29,17), 17’si erkektir (%70,83).

-İnsanlık dışı muameleye maruz kalanların bir kişi kadın (%5,26), 18’i erkektir (%94,74).

-İşkenceye maruz kalanların beşi kadın (%38,46), sekizi ise erkektir (%61,54).

-Sömürü olaylarında ise mağdurların üçü kadın (%42,86), dördü ise erkektir (%57,14).

Mağdurların Engel Türlerine Göre Dağılımı

Fiziksel-cinsel şiddet, istismar ve kötü muamele olaylarının olay mağduru bireylerin engel türlerine göre dağılımları oldukça düşündürücü bir tablo ortaya koymaktadır. 391 engellinin 236’sı zihinsel engelli kategorisindedir. Bu sayı, toplam ihlal mağdurunun %60,3’üne tekabül etmektedir. Bu sayıya çoklu engelli olan 21 mağdur kategorisindeki zihinsel engele sahip bireyler ve otizm/asperger sendromlu bireyler dâhil değildir.

Mağdurların Engel Türleri ve Maruz Kaldıkları Saldırı Tipine Göre Dağılımı

Mağdurun engel türü ve maruz kaldığı olay tipleri bakımından birden fazla parametre ortaya koymaktadır. Bu bağlamda olay kategorisi bakımından dikey perspektiften yapılan incelemede aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir:

-Cinsel istismar olaylarının 141 olay ile en fazla rastlanılan olay tipi olduğu görülmektedir.

-Toplam içindeki 24 cinsel taciz ve tecavüz olaylarıyla birlikte düşünüldüğünde cinsel istismar olaylarının, toplam olay içindeki ağırlığının, daha önceki bölümlerde de gösterildiği üzere çok yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır.

-Fiziksel şiddet (86 olay), ihmal etme (29 olay), duygusal şiddet (24 olay) ve insanlık dışı muamele tüm olaylar kategorisinde en çok görülen olay tipi olarak dikkat çekmektedir.

-Sömürü odaklı olay sayısının (yedi olayın) toplam olay içerisinde çok az sayıda yer tuttuğu dikkat çekmektedir. Birçok engelli bireyin özellikle de genç ya da çocuk engellinin sokaklarda dilendiği/dilendirildiği düşünüldüğünde bu olayların medyanın ve adli makamların etkin takip mekanizmasının dışında kaldığı düşünülebilir.

Tablonun Yatay Eksende Değerlendirmesinde İse Şu Bulgular Tespit Edilmiştir:

-Saldırıya uğrayan zihinsel engellilerin en çok maruz kaldıkları saldırı tipi, cinsel içeriklidir. Bu bağlamda, 126’sı cinsel istismar, 12’si ise cinsel taciz/tecavüz olmak üzere, toplamda 138 zihinsel engelli kişi cinsel içerikli saldırıya maruz kalmıştır.

-Maruz kalınan saldırı tipine göre en çok mağduriyet yaşayan engellilik türleri arasında ikinci sırada ortopedik engelliler gelmektedir. Toplamda 44 haberde karşımıza çıkan bu grup, 17 olay ile en fazla fiziksel saldırının mağduru konumundadır.

-Çoklu engel grubu, olay mağduru kategorisinde üçüncü sıradadır. Toplam 37 olayın yaşandığı bu kategorideki mağdurların birçoğu (daha önce de belirtildiği üzere) zihinsel engellilerin bulunduğu çoklu engelli kategorisindedir.

-Genel olaylar içerisinde zihinsel engelliler daha ziyade cinsel temelli saldırılara maruz kalmakla birlikte, tüm ihlal tipleri bakımından da mağdur olduğu, diğer engel gruplarının ise daha ziyade fiziksel şiddet, insanlık dışı muamele, duygusal şiddet vb. kategorilerde ihlal/saldırı mağduru olduğu gözlenmektedir.

-Araştırmada aşağılama, alay etme vb. davranışları içeren duygusal şiddet kategorisinde, görme ve ortopedik engellilerin en çok olaya maruz kalan grup olduğu dikkat çekmektedir.

Olayların Faillerine ve Yıllara Göre Dağılımı

Engelli bireylere yönelik saldırıların hangi kesimden geldiğine dair yapılan incelemelerde; 391 olaydaki saldırıların 94’ü yakın-uzak akraba, komşu ya da mahalleli gibi tanıdık kişiler tarafından (%24,04), 89’u tanımadıkları yabancı kişiler tarafından (%22,76), 88’i kamu görevlileri tarafından (%22,51), 50’si aile bireyleri tarafından (%12,79) gerçekleştiği görülmüştür. Bu noktada, engelli bireylerin maruz kaldığı olayların çoğunun, %36,83’ünün mağdurun çok yakın çevresinden (aile-yakın çevreden) geldiği ve bu açıdan engelli bireyin belki de en çok riske maruz kaldığı grubun bu grup olduğu görülmüştür.

Diğer yandan engellilere yönelik en yüksek oranda saldırıda bulunan gruplardan birinin (%33,51 ile) kamu görevlilerinden olması ise düşündürücü bir konu olmuştur. Bu olaylarda saldırıyı gerçekleştiren kamu görevlisinin, bizzat engelli bireyin hizmet aldığı ve gözetiminden sorumlu kişiler olduğu görülmüştür. Engelli bireylere aile-yakın çevre ve kamu görevlilerden kaynaklanan saldırılardaki ortak özellik dikkate alındığında, engellinin doğrudan temas ettiği kişiler olması bakımından, maruz kaldığı riskin yüksekliği açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Engelli bireylerin bu gruplar dışında saldırıya maruz kaldığı olayların 43’ü özel kurum görevlisinden (%11,00), 14’ü faili meçhul (%3,58), sekizi birden fazla failden (%2,05) ve beşi ise haberlerde adı verilmeyen faillerden (%1,28) gelmiştir.

Vakaların İllere ve Yıllara Göre Dağılımı

Olayların yaşandığı illerin dağılımı incelendiğinde ise; 391 olaydaki saldırıların 39’unun İstanbul’da (%9,97), 26’sının Antalya’da (%6,65), 24’ünün İzmir’de (%6,14), 21’inin Adana’da (%5,37) ve 20’sinin Diyarbakır’da (%5,12) gerçekleştiği görülmüştür.

Olayların Geçtiği Yerlere ve Yıllara Göre Dağılımı

Engelli bireylerin maruz kaldıkları fiziksel-cinsel şiddet, istismar ve kötü muamele olaylarının geçtiği yerler incelendiğinde; 391 olaydaki saldırıların 61’inin mağdurun kendi evinde (%15,60), 48’inin sokak-cadde vb. kentsel alanların insan sirkülasyonunun az olduğu noktalarında (%12,28), 33’ünün mağdurun evi dışındaki meskenlerde (%8,44), 26’sının okulda (%6,65) ve 20’si ise cezaevlerinde (%5,12) gerçekleştiği görülmüştür.

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere saldırılar en çok mağdurun kendi evinde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda evde gerçekleşen saldırıların evde olan ya da eve rahatça giriş-çıkış imkânına sahip olan aile bireyi, komşu, mahalleli ya da akrabalar gibi engelliyi tanıyan bireylerden kaynaklandığını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Kaldı ki olayların faillerinin ortaya koyduğu ve daha önceki başlıklarda paylaşılan veriler bunu doğrular niteliktedir.

-Devam Edecek-


Ali Haydar KOYUN

Yazar/Aktivist

E-Posta: alihaydarkoyun@hotmail.com

Facebook, Twitter, İnstagram: @alihaydarkoyun


 
İletişim E-Posta: alihaydarkoyun@hotmail.com - Telefon:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

Temsilde Eşitsizlik
Bir Şehrin “Vefa” Anlayışı
Sizce Suç İşleyenler Kimler?
Empati Yapmayı Sevenler Sizlerinde Engelliler Haftası Kutlu Olsun
Küçücük Bedeninde Koca Bir Evren Taşıyan İnsan
Ben Saldırıyorlar Diyorum, Onlar Kısırlaştırdık Diyor
Güzel Binalara Ulaşılamıyorsa Engelliler İçin Değeri Olmayacaktır
Engelsiz Ulaşım Zihinlerde Başlar
Bu Sorunlar Ne İlk Ne De Sonuncudur
Yaşlısına Saygı Göstermeyen Toplum Olduk
Korkulur Valla Biz Engellilerden
Ya Tutarsa?
Yaşattığınız Bu Sorunların Yasal Dayanağı Var Mı? -2
Devletin Resmi Birimlerince Yapılan AYRIMCILIK
Okul Babanızın Tapulu Malı Mı?
Bilinçaltında Yatanın Dışavurumudur
Özür Dilemek Erdemliktir
“Balıklar Kavağa Çıkınca”
Engellileri İstismar Edenlerin Çoğunluğu Tanıdıklar -3
Engellileri İstismar Edenlerin Çoğunluğu Tanıdıklar -2-
Engellileri İstismar Edenlerin Çoğunluğu Tanıdıklar -1-
Amaç Ne Üzüm Yemek Ne De Bağcıyı Dövmek
“Artık Seni Sev-Mi-Yo-Rum” -3-
“Artık Seni Sev-Mi-Yo-Rum” -2-
“Artık Seni Sev-Mi-Yo-Rum” -1-
Görevini Yerine Getirmenin Adı “Duyarlılık” Olmuş
Ders Kitaplarında ‘Engelliye’ Yer Yok
Komşuların Keyfi Davranışlarına Bırakılamaz
Bir Kitap Fuarının Ardından
Çaresizliğin Gölgesinde Ölümü Bekleyen Melekler
Şov Gösterisinden Başka Bir Anlam Taşımıyor
?Engelliler Adına Engelsizler Karar Vermesin?
Engellilerin Seçim Çilesi
Oy Kullanmaya Engel Çıkartan Çok
Menekşe İmiş, Bilmemişim!
Mercekle Arar Olacağımız İnsanlar
Ceza Kesilmesiyle Noterdeki Erişilebilirlik Sorunu Bitti Mi?
?Yer Yok Arkada Gelen Araca Binin?
O Aracı Sürüyorsan/ız Paşa Paşa Açacaksın/ız
Bir Milletvekili Gerçekleşebilecek Açıklamalar Yapar -2-
Bir Milletvekili Gerçekleşebilecek Açıklamalar Yapar -1-
Gücü Yeten Yetene
Sömürüye Dur Demek Elinizde?
?Sevgide Serbestlik, Saygıda Mecburiyet Vardır?
YETERRRRRR!!!
Suçlu Kim?
SGK Kurumunun Engellilere Yaşattığı İşgüzarlık
Görülmeyen, Duyulmayan Ve Anlaşılmayan Ben ?Kimim??
Her Beden Kirlenmesinde İnsanlıkta Kirleniyor -3
Her Beden Kirlenmesinde İnsanlıkta Kirleniyor -2
Her Beden Kirlenmesinde İnsanlıkta Kirleniyor -1-
Çığ Gibi Artan Temsili Düğün Yanlışları
'Dost Acı Söyler'
Paralimpik Oyunları Duyanınız Var Mı?
Empati Diye Şov Yapanlar Değil?
Gelinsiz, Damatsız Temsili Düğünler Furyası
Engellileri Çok Seven Zat-ı Muhterem Mimar! -2-
Engellileri Çok Seven Zat-ı Muhterem Mimar! -1-
Engelli Haklarını Savunan Sözde Dernekçiler Nerede?
Bombaların Gölgesinde Güne Uyanan Ülke
Engellilere Yönelik Anayasaya Karşı İşlenen Suç
'İşinize Geliyorsa'
Bankalar Erişilebilir Olacak (mış)
Bu Ayıp Da YSK?ya Yeter!
Darbenin Panzehiri Halk Gücüdür
?Örnek Bir Vali Olacaksınız?
Hak Verilmez, Hak Alınır
Engellinin Kanayan Yarası Erişilebilirlik
Her İnsan Kendi Kişiliğine Yakışanı Yapar
Bir Engelli Olarak Ben Kaçıncı Sınıf Vatandaşım?
Suratlarınızı Asacağınıza Görevinizi Yapın
Göz Yumacaklarını Sanmıyorum
Temsil Ettiği Camiayı Savunamayan Engelli Milletvekilleri
Kontrolsüz Güç, Güç Değildir
Erişilebilirlik İzleme Ve Denetleme Komisyonu Çalışmaları İle İlgili Tespit Edilen Sorunlar ? 2
Erişilebilirlik İzleme Ve Denetleme Komisyonu Çalışmaları İle İlgili Tespit Edilen Sorunlar
21 Mart'ın Hayatımdaki Yeri
Öyleyse Ne Duruyoruz?
Bugün Benim Diğer Yarımın Günü
Zihinlerdeki Engeller Kalkmadan
Yüreğinizdeki 'Sevginin Gücü' Hiç Eksilmesin?
Hangi Mantık Kabul Edebilir?
Zihniyet Bozuk Olmaya Görsün
?Sizi Seviyoruz?, ?Siz Bizim Başımızın Tacısınız? -2
?SİZİ SEVİYORUZ?, ?SİZ BİZİM BAŞIMIZIN TACISINIZ? -1
?Onlarda insan, bizlerde insanız.?
ÖTELENEN BATAKLIK -2
ÖTELENEN BATAKLIK -1
Gideni Aratmayacaksan Hoş Geldin
Sayın Polat, Ailemin Dahi Anlamadığı Beni İki Dakikada Nasıl Anladınız?
?Ne Yapacaksanız Biran Önce Yapın?
Kutlama Bitti, Nerede Kalmıştık!
Görülmeyen, Duyulmayan Ve Anlaşılmayan Ben 'Kimim?'
Günlük Yaşamda Engelliler Nelerle Karşılaşıyor
Asıl Engelli Kim?
?Hayatını Kaybedenlerden Sizler Sorumlusunuz?
Engelli Dostu Hastane Projesi mi? Ötekileştirme Projesi mi?
Yüreklerde Sızı, Gözlerde Yaş Son Bulsun, Canlar Hayat Bulsun!
'Sizlerin İstediği Kimse O Orada Temsil Edilecek'
Nerede O Eski Bayramlar...
Engelli Düşmanı Banka
HER ZAMAN ÖTEKİLEŞTİRİLEN İNSANLAR
Utanıyorum Ben, Aynaya Bakamıyorum?
Yürürken Mesaj Yazanlara Özel Yol
NE DE OLSA TSO HEPİMİZİN ODASI?
REHABİLİTASYON MERKEZLERİ İŞKENCE MERKEZLERİ Mİ?
UĞURLAR OLSUN SADIK DAYI
SÖZÜN ÖZÜ
SÖZDE DUYARLI ÖZDE DUYARSIZ İDARECİLERİN BOL BULUNDUĞU ÜLKE
SANDIKTAKİ AYIP İNSAN HAKLARI AYIBIDIR
SUSUYOR, SUSUYORUZ KADINA ŞİDDETE HAYIR DİYEMİYORUZ?
'YALNIZ SENİN ELİNİ ÖPMEK İÇİN EĞİLİR BAŞIM'
Yeter Artık Demokrasiyi 'ENGELLEMEYİN'
İBADETHANELERE ENGELLİLER GİREMEZ
SUSARAK HAYKIRIYORUZ?
DÜNYA'DA Kİ TÜM ANNELER GÜZELDİR AMA?
Her eleştiri yapan muhalefet yanlısı mı olmak zorunda....
?ÖTENAZİ? ÖLMEK Mİ? YAŞAMAK MI?
Diğer Yazarlar

Temsilde Eşitsizlik
Hayal Etmeyi Unutmak..
HEZAN MESELESİ
YAZMAMAK BİRAZDA ÖLMEKTİR
BATI DÜSÜNCESINDE MATERYALIST-MEKANIK-PARADIGMA (DETERMINIZM)!
Ulusal Gazeteler
Yazarlar 
Arşiv Arama
Facebook
sanalbasin.com üyesidir
isaretAnasayfa
isaretSite Haritası
isaretSitenize Ekleyin
isaretRSS Kaynağı
isaretMalatya Haberleri
isaret malatya gerçek habermalatya gerçek haber
isaret Malatya Siyaset haberleriMalatya Siyaset
Hakkımızda
isare tYeni MalatyasporYeni Malatyaspor
isaretDoğanşehir Haber
isaretHekimhan Haber
isaretmalatyahaber
isaretHava Durumu
isaretReklamlar
isaretKünyemiz
isaretFacebook
isaretTwitter
isaretBize Ulaşın
isaretMalatya Haber
isaretMASKİ
isaret malatyaMalatya
isaretArguvan Haber
isaretDarende Haber
isaretMalatya Belediyesi
isaretMalatya Güncel
isaretMalatya Asayiş
isaretMalatya Hava Durumu
Copyright ©2006 MalatyaHaberMerkezi - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
logo Google+ Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,25ms