malatya haber site manset arka plan logo arka plan  arka plan flash haber malatya manset serbset piyasa malatya kategori malatya ana manşetler arka renk ust haber
   Bugün - 17 Eylül 2019 Salı
Foto Galeri
Video Galeri
Künye
Hava Durumu
Reklamlar
Üye İşlem
 Bize Ulaşın
www.malatyahabermerkezi.com Logo
-
Malatya 27°°C
Yazar Detayları

Ali Haydar KOYUN

Ali Haydar KOYUN - Engellileri İstismar Edenlerin Çoğunluğu Tanıdıklar -1-

Engellileri İstismar Edenlerin Çoğunluğu Tanıdıklar -1-
Yazı Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma

Türkiye’de engelli bireylerin sorunlarını ve bu sorunların boyutlarını ortaya koyan araştırma ve izleme çalışmalarına duyulan ihtiyaç, her geçen gün daha da artmaktadır. Toplumun engelli sorunlarına karşı ilgi ve duyarlılığının artması, bunun paralelinde devletin engelli sorunlarının çözümü yönünde politikalar geliştirme çabası, bu ihtiyacın temel dinamiğini oluşturmaktadır.

Ancak Türkiye’de engelli bireyler konusunda veri-bilgi tabanlarının yeterli olmayışı ve izleme mekanizmalarının gelişmemiş olması, sahanın ihtiyaç duyduğu çoklukta, içerikte ve derinlikte araştırmanın yapılamaması sonucunu doğurduğundan Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) işte bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla 2013 yılından itibaren engelli bireylerin Türkiye’deki durumlarını ortaya koymak, haklarından ne derece yararlanabildiklerini ölçmek amacıyla çeşitli alanlarda izleme çalışmaları yapmaktadır.

TOHAD tarafından 2014 ve 2015 yıllarında yapılan ve erişilebilirlik, eğitim, sağlık ve çalışma hayatını konu alan çalışmalar “Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2013” ve “Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2014” başlıklı yayınlar ile kamuoyunun, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının ilgi ve değerlendirilmesine sunulmuştu.

Yaptığı bu güzel çalışmalar esnasında engelli bireylerin maruz kaldığı hak ihlalleri arasında fiziksel-cinsel şiddet, istismar ve kötü muamele olaylarının ciddi boyutlarda olduğunu gözlemleyen TOHAD araştırma ekibi bu konuda bir izleme yapılması gerektiğine inanarak çalışmalara başlamıştır. Bu konuda başladığı izleme-araştırma çalışmasını ise Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenerek hayata geçirme fırsatına kavuştu.

TOHAD, yaptığı bu çalışma ile engelli bireylerin karşı karşıya kaldığı şiddet ve cinsel istismar olaylarını Türkiye’nin gündemine taşıdı. 2015 yılından bu yana engelli bireylerin karşılaştığı şiddet ve cinsel istismar olayları üzerine bir araştırma başlatan TOHAD, alanında ilk olan bu araştırma ile 2012-2016 yılları arasında yerel ve ulusal medyada yer alan haberleri taradı, yüksek yargıya taşınmış olan davaları inceledi ve şiddete uğramış engelli bireyler ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Araştırma sonucunda hazırlanan rapor “Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel–Cinsel Şiddet İstismar ve Kötü Muamele Olayları İzleme Raporu 2016” başlığı ile kitap haline getirilerek kamuoyuyla paylaşıldı.

Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenerek TOHAD tarafından hayata geçirilen “Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel–Cinsel Şiddet İstismar ve Kötü Muamele Olayları İzleme Raporu 2016” çalışmasında 2012 ile 2016 yılları arasında yaşanmış 391 olay izlemeye alınarak önemli bilgiler tespit edilmiştir.

TOHAD “Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel–Cinsel Şiddet İstismar ve Kötü Muamele Olayları İzleme Raporu 2016” çalışmasını gerçekleştirirken, 2012 yılından bu yana medyaya yansıyan haberlerden, olanakları dâhilinde ulaşabildikleri emsal niteliğindeki üst derece mahkeme kararlarından ve elde edilen diğer veri ve belgelerden derleyerek hazırlamıştır.

“Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel–Cinsel Şiddet İstismar ve Kötü Muamele Olayları İzleme Raporu 2016” çalışmasında yapılan izleme başlıkları ile bilgilerden bazı önemli noktalar şunlardır. 

Engellilerin Maruz Kaldığı Olayların Vaka Tiplerine Ve Yıllara Göre Dağılımı

Engelli bireylerin maruz kaldığı fiziksel-cinsel şiddet, istismar ve kötü muamele olayları yıllara göre farklılıklar göstermekle birlikte, cinsel istismar kategorisinin (2014 yılı hariç) her yıl en çok yaşanan olay tipi olduğu görülmüştür. 2012 yılında yaşanan 74 olayın 32’sinin, 2013 yılındaki 59 olayın 31’inin, 2014 yılındaki 62 olayın 13’ünün, 2015 yılındaki 75 olayın 19’unun ve 2016 yılındaki 121 olayın 46’sının istismar olayı olduğu görülmektedir.

Engelli Bireylerin Maruz Kaldığı Saldırı Tipi (391 olay)

Engelli bireylerin maruz kaldığı cinsel içerikli saldırıların, genel saldırılar içerisindeki yeri üst seviyelerde bulunmakta ve bu durum toplam rakamın %48.88’ini oluşturmaktadır. Buna göre yaşanan toplam 391olayın 191’i istismar, taciz, tecavüz ve içinde cinsel saldırı içeren çoklu ihlal vb. cinsel içerikli saldırı niteliğindedir.

Mağdurların Yaşa ve Yıllara Göre Dağılım

Engelli bireylere yönelik fiziksel/cinsel saldırı ve kötü muamele olaylarının yaş gruplarına göre dağılımları düzenlenirken; çocuk mağdurlar konusunda TCK’nın getirdiği ayrım dikkate alınmış ve bu kapsamda çocuklar için 15 yaş ve altı, 16-18 yaş aralığı olmak üzere iki kategori oluşturulmuş, 19 yaş ve üstü yetişkin sıfatıyla tek kategoride ele alınmıştır. Bu başlıkta yer alan bilgiler incelendiğinde 99’u (%25,32) 15 yaşın altında, 42’si (%10,74) ise 16-18 aralığına olmak üzere toplam 141 engelli çocuk, fiziksel/cinsel saldırı ve kötü muamele mağduru olduğu görülmüştür. Bu rakamlara göre 18 yaşın altındaki mağdur engelli bireyler, bütün yaş grubu mağdurlarının %36,06’sını oluşturmaktadır. 391 olay mağdurundan 112’sinin ise yaşının medyada yer alan haberlerde tespit edilemediği belirtilmiştir.

Vakaların Yaşa Göre Dağılım

2012-2016 yılları arasında medyada yer alan haberlerde engelli mağdurların olay kategorisi/yaş dağılımı incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususların dikkat çektiği görülmüştür:

-Engellilere yönelik fiziksel/cinsel şiddet, kötü muamele olaylarının geneli bakımından 391 engelli mağdurdan 141’nin (%36), 18 yaş ve altı engelli çocuk; 138’inin (%35,2) yetişkin engelli bireylerden oluştuğu görülmektedir.

-112 olayda medya haberi üzerinden bir yaş tespiti yapılamamıştır. Ancak medya haberlerine yansıyan (mağdur resmi, olayın zaman bazında geçmişi vb.) göstergeler, mağdurların önemli bir kısmının 18 yaşın altında çocuk engelli olduğu işaretini vermektedir.

-Cinsel istismar olaylarında en çok olay, çocuk engellilere karşı gerçekleştirilmiştir. Buna göre toplam 141 olan cinsel istismar olayının 43’ü 15 yaşından küçük, 26’sı 16-18 yaş arası olmak üzere toplam 69’u (%48,9) engelli çocuğa karşı gerçekleşmiştir. Yaş tespiti yapılan vakalar bazında dahi, engelli çocukların yaşadığı olay sayısı 19 yaşın üzerindeki engellilerin yaşadığı (52) olaydan fazladır.

-24 cinsel taciz/tecavüz saldırısının beş tanesi 15 yaşından küçük, iki tanesinin ise 16-18 yaş arası olmak üzere toplam yedi engelli çocuğa karşı gerçekleşmiştir.

-İçinde cinsel saldırı olan çoklu olayların alt gruplarıyla birlikte düşünüldüğünde, toplamda 194 olan cinsel içerikli saldırının 55’i 15 yaş altı, 34’ü ise 16-18 yaş arası olmak üzere toplada 89’u (%45,9) engelli çocuklara karşı gerçekleştirilmiştir. Bütün bu sayısal dağılım, engelli çocukların yaygın bir şekilde cinsel saldırı riski altında olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sayıların sadece medyaya yansıyan haberlerden oluştuğunu ve gerçek sayının bu rakamların çok üzerinde olduğu bu noktada bir defa daha vurgulanmalıdır.

-Fiziksel şiddet, ihmal etme, insanlık dışı muamele, duygusal şiddet ve işkence olayları bakımından olay mağduru çoğunluğun 19 yaş ve üzeri yetişkin engelli bireyler olduğu görülmektedir. Ancak tekrar etmek gerekir ki, söz konusu rakamlara yaş tespiti yapılamamış 112 engellinin dağılımı dâhil edilememiştir.

-Fiziksel şiddet ve içinde şiddet geçen olaylarda olay çokluğu yetişkin engellileri işaret etmektedir. Bu bağlamda 84 fiziksel şiddet olayının 34’ü, 24 cinsel içerikli saldırı olayı içeren çoklu ihlal olayının 12’si, yetişkin engellilere karşı gerçekleşen fiziksel şiddet olayı olarak kayda geçmiştir.

 

-Devam Edecek-

Ali Haydar KOYUN

Yazar/Aktivist

E-Posta: alihaydarkoyun@hotmail.com

Facebook, Twitter, İnstagram: @alihaydarkoyun


 
İletişim E-Posta: alihaydarkoyun@hotmail.com - Telefon:
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

Temsilde Eşitsizlik
Bir Şehrin “Vefa” Anlayışı
Sizce Suç İşleyenler Kimler?
Empati Yapmayı Sevenler Sizlerinde Engelliler Haftası Kutlu Olsun
Küçücük Bedeninde Koca Bir Evren Taşıyan İnsan
Ben Saldırıyorlar Diyorum, Onlar Kısırlaştırdık Diyor
Güzel Binalara Ulaşılamıyorsa Engelliler İçin Değeri Olmayacaktır
Engelsiz Ulaşım Zihinlerde Başlar
Bu Sorunlar Ne İlk Ne De Sonuncudur
Yaşlısına Saygı Göstermeyen Toplum Olduk
Korkulur Valla Biz Engellilerden
Ya Tutarsa?
Yaşattığınız Bu Sorunların Yasal Dayanağı Var Mı? -2
Devletin Resmi Birimlerince Yapılan AYRIMCILIK
Okul Babanızın Tapulu Malı Mı?
Bilinçaltında Yatanın Dışavurumudur
Özür Dilemek Erdemliktir
“Balıklar Kavağa Çıkınca”
Engellileri İstismar Edenlerin Çoğunluğu Tanıdıklar -3
Engellileri İstismar Edenlerin Çoğunluğu Tanıdıklar -2-
Engellileri İstismar Edenlerin Çoğunluğu Tanıdıklar -1-
Amaç Ne Üzüm Yemek Ne De Bağcıyı Dövmek
“Artık Seni Sev-Mi-Yo-Rum” -3-
“Artık Seni Sev-Mi-Yo-Rum” -2-
“Artık Seni Sev-Mi-Yo-Rum” -1-
Görevini Yerine Getirmenin Adı “Duyarlılık” Olmuş
Ders Kitaplarında ‘Engelliye’ Yer Yok
Komşuların Keyfi Davranışlarına Bırakılamaz
Bir Kitap Fuarının Ardından
Çaresizliğin Gölgesinde Ölümü Bekleyen Melekler
Şov Gösterisinden Başka Bir Anlam Taşımıyor
?Engelliler Adına Engelsizler Karar Vermesin?
Engellilerin Seçim Çilesi
Oy Kullanmaya Engel Çıkartan Çok
Menekşe İmiş, Bilmemişim!
Mercekle Arar Olacağımız İnsanlar
Ceza Kesilmesiyle Noterdeki Erişilebilirlik Sorunu Bitti Mi?
?Yer Yok Arkada Gelen Araca Binin?
O Aracı Sürüyorsan/ız Paşa Paşa Açacaksın/ız
Bir Milletvekili Gerçekleşebilecek Açıklamalar Yapar -2-
Bir Milletvekili Gerçekleşebilecek Açıklamalar Yapar -1-
Gücü Yeten Yetene
Sömürüye Dur Demek Elinizde?
?Sevgide Serbestlik, Saygıda Mecburiyet Vardır?
YETERRRRRR!!!
Suçlu Kim?
SGK Kurumunun Engellilere Yaşattığı İşgüzarlık
Görülmeyen, Duyulmayan Ve Anlaşılmayan Ben ?Kimim??
Her Beden Kirlenmesinde İnsanlıkta Kirleniyor -3
Her Beden Kirlenmesinde İnsanlıkta Kirleniyor -2
Her Beden Kirlenmesinde İnsanlıkta Kirleniyor -1-
Çığ Gibi Artan Temsili Düğün Yanlışları
'Dost Acı Söyler'
Paralimpik Oyunları Duyanınız Var Mı?
Empati Diye Şov Yapanlar Değil?
Gelinsiz, Damatsız Temsili Düğünler Furyası
Engellileri Çok Seven Zat-ı Muhterem Mimar! -2-
Engellileri Çok Seven Zat-ı Muhterem Mimar! -1-
Engelli Haklarını Savunan Sözde Dernekçiler Nerede?
Bombaların Gölgesinde Güne Uyanan Ülke
Engellilere Yönelik Anayasaya Karşı İşlenen Suç
'İşinize Geliyorsa'
Bankalar Erişilebilir Olacak (mış)
Bu Ayıp Da YSK?ya Yeter!
Darbenin Panzehiri Halk Gücüdür
?Örnek Bir Vali Olacaksınız?
Hak Verilmez, Hak Alınır
Engellinin Kanayan Yarası Erişilebilirlik
Her İnsan Kendi Kişiliğine Yakışanı Yapar
Bir Engelli Olarak Ben Kaçıncı Sınıf Vatandaşım?
Suratlarınızı Asacağınıza Görevinizi Yapın
Göz Yumacaklarını Sanmıyorum
Temsil Ettiği Camiayı Savunamayan Engelli Milletvekilleri
Kontrolsüz Güç, Güç Değildir
Erişilebilirlik İzleme Ve Denetleme Komisyonu Çalışmaları İle İlgili Tespit Edilen Sorunlar ? 2
Erişilebilirlik İzleme Ve Denetleme Komisyonu Çalışmaları İle İlgili Tespit Edilen Sorunlar
21 Mart'ın Hayatımdaki Yeri
Öyleyse Ne Duruyoruz?
Bugün Benim Diğer Yarımın Günü
Zihinlerdeki Engeller Kalkmadan
Yüreğinizdeki 'Sevginin Gücü' Hiç Eksilmesin?
Hangi Mantık Kabul Edebilir?
Zihniyet Bozuk Olmaya Görsün
?Sizi Seviyoruz?, ?Siz Bizim Başımızın Tacısınız? -2
?SİZİ SEVİYORUZ?, ?SİZ BİZİM BAŞIMIZIN TACISINIZ? -1
?Onlarda insan, bizlerde insanız.?
ÖTELENEN BATAKLIK -2
ÖTELENEN BATAKLIK -1
Gideni Aratmayacaksan Hoş Geldin
Sayın Polat, Ailemin Dahi Anlamadığı Beni İki Dakikada Nasıl Anladınız?
?Ne Yapacaksanız Biran Önce Yapın?
Kutlama Bitti, Nerede Kalmıştık!
Görülmeyen, Duyulmayan Ve Anlaşılmayan Ben 'Kimim?'
Günlük Yaşamda Engelliler Nelerle Karşılaşıyor
Asıl Engelli Kim?
?Hayatını Kaybedenlerden Sizler Sorumlusunuz?
Engelli Dostu Hastane Projesi mi? Ötekileştirme Projesi mi?
Yüreklerde Sızı, Gözlerde Yaş Son Bulsun, Canlar Hayat Bulsun!
'Sizlerin İstediği Kimse O Orada Temsil Edilecek'
Nerede O Eski Bayramlar...
Engelli Düşmanı Banka
HER ZAMAN ÖTEKİLEŞTİRİLEN İNSANLAR
Utanıyorum Ben, Aynaya Bakamıyorum?
Yürürken Mesaj Yazanlara Özel Yol
NE DE OLSA TSO HEPİMİZİN ODASI?
REHABİLİTASYON MERKEZLERİ İŞKENCE MERKEZLERİ Mİ?
UĞURLAR OLSUN SADIK DAYI
SÖZÜN ÖZÜ
SÖZDE DUYARLI ÖZDE DUYARSIZ İDARECİLERİN BOL BULUNDUĞU ÜLKE
SANDIKTAKİ AYIP İNSAN HAKLARI AYIBIDIR
SUSUYOR, SUSUYORUZ KADINA ŞİDDETE HAYIR DİYEMİYORUZ?
'YALNIZ SENİN ELİNİ ÖPMEK İÇİN EĞİLİR BAŞIM'
Yeter Artık Demokrasiyi 'ENGELLEMEYİN'
İBADETHANELERE ENGELLİLER GİREMEZ
SUSARAK HAYKIRIYORUZ?
DÜNYA'DA Kİ TÜM ANNELER GÜZELDİR AMA?
Her eleştiri yapan muhalefet yanlısı mı olmak zorunda....
?ÖTENAZİ? ÖLMEK Mİ? YAŞAMAK MI?
Diğer Yazarlar

Temsilde Eşitsizlik
Hayal Etmeyi Unutmak..
HEZAN MESELESİ
YAZMAMAK BİRAZDA ÖLMEKTİR
BATI DÜSÜNCESINDE MATERYALIST-MEKANIK-PARADIGMA (DETERMINIZM)!
Ulusal Gazeteler
Yazarlar 
Arşiv Arama
Facebook
sanalbasin.com üyesidir
isaretAnasayfa
isaretSite Haritası
isaretSitenize Ekleyin
isaretRSS Kaynağı
isaretMalatya Haberleri
isaret malatya gerçek habermalatya gerçek haber
isaret Malatya Siyaset haberleriMalatya Siyaset
Hakkımızda
isare tYeni MalatyasporYeni Malatyaspor
isaretDoğanşehir Haber
isaretHekimhan Haber
isaretmalatyahaber
isaretHava Durumu
isaretReklamlar
isaretKünyemiz
isaretFacebook
isaretTwitter
isaretBize Ulaşın
isaretMalatya Haber
isaretMASKİ
isaret malatyaMalatya
isaretArguvan Haber
isaretDarende Haber
isaretMalatya Belediyesi
isaretMalatya Güncel
isaretMalatya Asayiş
isaretMalatya Hava Durumu
Copyright ©2006 MalatyaHaberMerkezi - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
logo Google+ Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
0,14ms